Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Fundusze Unijne

logo

Projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na projekt pn. „Termomodernizacja pensjonatu "DOM NAD WODOSPADEM" w Międzygórzu - sposobem na obniżenie kosztów utrzymania budynku”, na który otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”; Działania nr 3.2 „Efektywność energetyczna MŚP – konkurs horyzontalny”; Schematu nr 3.2.A. „Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji)”

Cel projektu:

- zwiększenie efektywności energetycznej obiektu o przynajmniej 43 %.

Planowane efekty:

- wymierny zysk środowiskowy dla mikrootoczenia w tym dla odwiedzających sąsiadujący z obiektem rezerwat "Wodospad Wilczki", jak również dla zachowania rosnącej w nim rzadkiej flory, poprzez użycie rozwiązań zapewniających wykorzystanie OZE w produkcji energii cieplnej w 100 %.

- wymierny zysk środowiskowy dla mieszkańców i turystów Międzygórza przejawiający się w redukcji generowanych przez obiekt zanieczyszczeń powietrza.

Wartość projektu:

• 406 304,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie):

• 214 916,75 PLN

ZAPYTANIA OFERTOWE

1. Ocieplenie ścian

Zapytanie ofertowe 01_RB_2017 z załącznikiem nr 1

Załącznik-nr-2-do-formularza-ofertowego

Plik - Informacja o wyborze oferty Marian Osiadacz

2. Wymiana okien

Zapytanie ofertowe stolarka okienna_01_SO_2017 z Załącznikiem nr 1

Plik - Informacja o wyborze oferty Matplast

2. Wymiana kotła

Wydluzenie terminu realizacji zamowienia